PRUIK & HAARSTUK

Het tijdelijk of permanent verliezen van uw haar is een ingrijpende gebeurtenis, zeker als dit veroorzaakt wordt door een ziekte, aandoening of medische behandeling. Het is dan goed om te weten dat u kunt vertrouwen op professioneel advies over het dragen van een pruik.

Intakegesprek
Wanneer u een haarstuk nodig heeft dan maakt u eerst een afspraak in onze salon. Wij zorgen ervoor dat binnen 5 werkdagen uw intakegesprek plaatsvindt. In dit eerste gesprek worden uw wensen besproken. Deze afspraak is geheel gratis en vrijblijvend. Tijdens het intakgesprek wordt gekeken welk type pruik bij uw past. We kijken dan niet alleen naar haarkleur maar ook naar de beste lengte.

Wanneer dat bepaald is worden er een aantal haarwerken op zicht besteld bij onze leveranciers. Aan het einde van het intakegesprek wordt meteen de vervolgafspraak gepland voor het passen. Bij het passen gaan we gezamenlijk bekijken welk haarwerk het beste bij u past.

Levertijd
De levertijd van een confectie haarwerk is meestal direct en in enkele gevallem tot maximaal 2 werkdagen. Indien een maathaarwerk gewenst is geldt een levertijd van 12 weken.

Reserveren
Daarnaast geven wij onze klanten de mogelijkheid tot reserveren van een haarwerk voor een periode van minimaal 3 tot maximaal 6 weken.

Nazorg
Na de aanschaf van het haarwerk verzorgt Hairblitz ook de nazorg. Periodiek komt u langs om het haarwerk te onderhouden, voor het beste resultaat. Deze servicebeurten worden ook in de kapsalon verricht.


(Zieken)huisbezoek
Mocht u slecht te been zijn zijn of om andere redenen niet in de gelegenheid zijn om in onze salon langs te komen? Wij komen graag bij u thuis of in het ziekenhuis langs! Dit geldt zowel voor het onderhoud als de aanschaf van een haarwerk.

ANKO Haarwerken Specialist
Hairblitz is gecertificeert als ANKO Haarwerkspe cialist en gebonden aan de ethiek van het Keurmerk haarwerker. 

Garantievoorwaarden
Wij werken middels de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist (AHS) en de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). 

Mocht er onverhoopt iets niet goed zijn met uw haarwerk dan kunt u gebruik maken van de Stichting GeschillenCommissie om gezamelijk tot een oplossing te komen. Natuurlijk zal Hairblitz uw eerst melding serieus nemen om inzet van deze GeschillenCommissie samen met u proberen te voorkomen. Hiervoor hebben wij ook onze gedragscode opgesteld.

Het Keurmerk “ANKO Haarwerk Specialist” is een privaat rechtelijk keurmerk en is door de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) opgericht en gedeponeerd. Een keurmerk is te beschouwen als een visuele kwaliteitsaanduiding met betrekking tot een product en/of dienst. De ANKO sectie haarwerken verleent aan haarwerkbedrijven het recht dit merk te gebruiken, nadat aan de voorwaarden vastgelegd in de Erkenningsregeling ANKO Haarwerk Specialist (EAHS) is voldaan. 

Hairblitz levert het haarwerk met garantie, productverantwoordelijkheid ligt bij de leverancier van het haarwerk (6 maanden op fabricagefouten).


TERUG NAAR OVERZICHT VAN KAPSELS